• Rolf Prøsch ”SLEKTEN PRØSCH I NORGE FRA CA. ÅR 1700”
  • Kåre Møller ”Slektsgren etter Christopher Møller 1655–1708”
  • Tor Undheim ”Slekta fra Sevatdalen” 1995.
  • Carl Thrane ”Fra Hofviolonernes Tiid”
  • Asbjørn Hernes ”Impuls og tradisjon i norsk musikk 1500-1800”, 1952.
  • Ringve Museums Skrifter IV
  • Riksarkivet
  • Rørosboka
  • Private brev i familien
  • Muntlige kilder