• Bilde av Tufta, Aspaasgården og Finborudgården: Røros Museum.
  • Bilder fra Tesli gård fotografert av Dressden, 1895. Privat eie.
  • Bilder av hus i Trondheim: Sindre Prøsch.
  • Forsidebilde av orgelet, Røros kirke: Petter Prøsch.
  • Kartet på innsiden av permen ved Fredrik Chr. Prøsch.
  • Innsiden av permen bak: Lauslomma brodert av Ane Olsdatter Sund.
  • Baksidebilde: Spinettet fra Huus No. 45, Røros.
  • Private bilder, velvilligst utlånt.