I denne boken har vi fulgt etterkommere av Gerhard Carl Prösch (1808-1891) og Ane Olsdatter Sund (1808-1890). Dermed har vi ikke fått med oss alle som stammer fra Carl Jacob Prösch, men nærmest alle med prøsch-navn. Utover dette er det to døtre som bærer slekten videre etter Carl Jacob. Det er:

  1. Margrethe Christiane Prösch (se side 11). Hun giftet seg i 1751 med Ole Eriksen Molde (1721-1787), prost i Stod. Datter er Henriette Christiane Borchgrevink Molde (1765-1832).
  2. Maren Margrethe Prösch (1802-1885), eldre søster av vår stamfar Gerhard Carl. (se side 16). Maren giftet seg med Clement Anderson Guldahl i 1826. De bosatte seg på Svorkmo og fikk ni barn.

I denne omgang har vi ikke tatt mål av oss til å følge opp disse slektsgrenene selv om det har vært fristende.

I dette etterordet har vi igjen støttet oss til Rolf Prøsch's bok fra 1990.

Forfedre.
Forfedre.
Diagram fra 1934 utarbeidet av Joh. G. Reppe for glassmester Gerhard Karl Aspaas.
Diagram fra 1934 utarbeidet av Joh. G. Reppe for glassmester Gerhard Karl Aspaas.