Vår personoversikt viser at til og med tiende generasjon er det 553 etterkommere etter Ane Olsdatter Sund og Gerhard Carl Prösch (femte generasjon).

Alle 9 i sjette generasjon og 41 i syvende generasjon er døde.

Gudrun Prøsch (1901-1995) var den som levde lengst i syvende generasjon.

I åttende generasjon lever 22 av 71 personer.

I niende generasjon lever 128 av 152 personer.

I tiende generasjon lever 275 av 280 personer.

I denne omgang har vi ikke tatt med etterkommere av tiende generasjon.