Papirutgaven av boken ble trykket i 200+100 eksemplarer i slutten av 2007.

Undertegnede har overtatt digitale notater og bilder som forfatterne har samlet i forbindelse med arbeidet med boken. Ut fra dette er boken tilrettelagt for WEB og publisert på https://www.prosch.no/slektens_gang/ i mai 2019. Begge forfatterne har godkjent at boken publiseres på WEB.

Den digitale utgaven følger den trykte med noen unntak:

Les boken.

Oslo, mai 2019

Petter Prøsch