Johan Oluf Prøsch.
Johan Oluf Prøsch.

Han ble født på Røros 8.8.1854.

Han var den yngste i en søskenflokk på 6 gutter og 3 jenter. Eldste bror Fredrik Christian var da blitt 19 år. I 1879, 25 år gammel, dro han til Trondheim hvor han fikk ansettelse i det gamle velkjendte firma Johan Hammers Sy-maskinforretning. I 1881 ble han bestyrer av avdelingskontoret til Singer Symaskiner som han drev til 1907.

13. februar 1888 ble han av Magistraten i Trondhjem meddelt «Borgerskab som Handels-mand» og drev agenturforretning med omsetning av «grønsager og rodprodukter» samt sy-maskiner fra adresse Carl Johans gd. 5. I 1907 overtok han agenturet for Nitedals Tændstikker som han hadde frem til 1927 da Nitedal gikk inn i fyrstikk-trusten. Han var da også agent for Forsikringsselskabet Nederlandene.

19. mars 1887 giftet han seg med Johanne Caroline Geeve Tønseth, som var født 6. juni 1858. Hun var enke etter lærer Aksel Tønseth som bare ble 24 år gammel. Aksel Tønseth var nest yngste sønn til lærer Didrik Iversen og hustru Anne Pedersdatter Skott som bodde i Huus No. 124 på Røros. En av hans brødre var Ivar som ble lensmann i Meløy og en annen var Didrik som var gift med Johan Olufs eldre søster Anna.

Johan Oluf Prøsch.
Johan Oluf Prøsch.

Johanne Caroline hadde en sønn fra sitt første ekteskap, August, født 29.09.1878, bare et par måneder før faren døde. August vokste derfor opp hos sin mor og senere sammen med sin stefar fra han var 9 år. Som så mange andre dro August til Amerika, antagelig i 1902, og ble gartner hos en velstående familie i Oakland utenfor San Fransisco. Han døde 12.01.1950 og urnen ble satt ned på familiens gravsted på Tilfredshet Kirkegård i Trondheim.

Johanne Caroline Geeve var datter til bokbinder Friedrich August Geeve som var født i Heide Holstein i 1822. Han kom til Tronhjem i 1845 og ble gift i 1850 med Karoline Leonarda Berg og de fikk 12 barn hvorav 7 døde tidlig. To ble gift og bosatte seg i Tyskland. Hennes søster Augusta ble gift med Carelius Solberg på Tesli gård i Trondheim. Hennes bror Georg ble gift med Edvarda Solberg. Han var utdannet hjulmaker og vognfabrikant, og opparbeidet og drev vognproduksjon på Svorkmo i Orkdal. Farmors slektstavle går tilbake til Motzfeldt med mange høyere militære, også greve Peter Griffenfeld, en ikke ukjent storkansler som til slutt ble sittende på Munkholmen da han falt i unåde hos kongen.

Johan Oluf var Rørosing hele sitt liv og glemte aldri sitt fødested, Bergstaden. Han var glad i naturen og var med å stifte Trondhjems Skiklubb 27.01.1884.

Etter at han ble enkemann i 1930, oppholdt han seg flere uker hver sommer på Gråbergan setervoll på Røros, og da som gjest hos Ferdinand Finborud som var eldste sønn til Johan Olufs eldre søster Anna (607) som i 1914 hadde overtatt Gråbergan fra Anna’s og Johan Oluf’s eldre bror, Gerhard Carl (606)

Et minne jeg har om farfar er der han sitter i sin stol med langpipen. Det ble nok mange lange dager alene og han duppet derfor ofte i sin stol. Når kvelden kom, måtte tanten vekke ham: «Nå må du våkne for vi skal sove nå.»

Johan Oluf døde 28. mars 1936.

Johanne, Sigrid, Reidar, Aslaug, Arne og Johan Oluf. Ca 1888.
Johanne, Sigrid, Reidar, Aslaug, Arne og Johan Oluf. Ca 1888.