Om Gerhard Carl vet vi bare at han ble født 8. juni 1844 og døde 27. mars 1845.