Ole som ung. 1862.
Ole som ung. 1862.

Ole Prøsch ble født 3. des.1841 (død 22. april 1926) som nummer 4 i barneflokken til Ane Olsdatter og Gerhard Carl Prøsch.

Jeg går ut fra at Ole hadde sin barndom og første ungdom på Røros, men at han etablerte seg i Trondheim relativt tidlig. På vedlagte visittkort ser det ut for at han drev handel i Prinsens gade 42 (Graven) med kjoletøier, tørklæder, garn og jern-varer etc.

I kopi av «Særaftryk af Handel og Industri i Trondheim og Omegn» går det frem at Ole og hans bror, Gerhard Carl Prøsch, etablerte firma i Søndre gt. 27 den 17.nov. 1868. Folketellinga fra 1875 viser imidlertid at han drev forretning sammen med broren i Prinsensgt. 42. Muligens drev de forretninger begge steder?

Jeg vet ikke eksakt når Ole flyttet nordover, men jeg har funnet en almanakk fra 1868 som viser at han var nordover i Lofoten og Vesterålen sommeren 1868. Han har skrevet nøyaktig tid, dato og klokkeslett for de steder han har vært innom, trolig med en type båt, jeg antar det var ei jekt --. Det er vanskelig for meg å tyde hva han har skrevet.

Jeg har funnet originaler av 4 kjøpekontrakter i Sildpollen: 1883–1885 –1889 og 1891. Trolig kjøpte Ole eien-dommen litt etter litt, til sammen utgjør det 10 mål sjøtomt, hvor han etter hvert bygde opp selve hovedhuset med butikk, leilighet i 2. etg. Og en bryggedel, alt under samme tak, men med bryggedelen på steinkar over sjøen. Steinmolo med trekai utenfor blei også satt opp. Videre bygde han 4 store naust, et salteri, fjøs, vedskjul og jordkjeller med høysval over. Jeg har et stort bilde av disse husene. I dag er det bare vedskjulet og selve hovedhuset, «Prøsch–brygga», som den omtales, som står igjen og som jeg eier og har til vårt feriested.

Nedre Bakklandet nr 28 hvor Ole og bror Gerhard Carl bodde som ungkarer.
Nedre Bakklandet nr 28 hvor Ole og bror Gerhard Carl bodde som ungkarer.

Hvordan Ole blei kjent med sin kone Ingeborg, født Jakobsen, vet jeg ikke, men jeg vil tydelig huske at min mor fortalte at han var blitt kjent med henne i Rørvik i Nord-Trøndelag på en av sine turer nordover. Ingeborg var født 25. august 1875 (døde 16. mai 1966) på Tunstad i Øksnes kommune og var datter av en jekteskipper. De giftet seg 14. juli 1900 i Grønning kirke, Eidsfjord sokn.

De siste to åra har sangkoret og ungdomslaget i bygda fått i stand sildefestival og da er min brygge brukt til maleri- og kunstutstillinger. Jeg er nylig blitt oppringt om lån av brygga også kommende sommer. På de andre bryggene som eies av andre, arrangeres det revy, kafé, salgsboder og bryggedans. Arrangementet avvikles første uka i juni og det har vært svært livlig i ei stille bygd, med mange tilreisende og gamle kjente. – «Men i gamle dager var det nok atskillig livligere med opptil 10 000 mennesker og salg av alle slags gleder», sies det.

Min mor fortalte at Ole var en gudfryktig mann som visstnok holdt andakter, men like fullt fikk han og Ingeborg sitt første barn Gustav 13. juli 1899. I kirkeboka står det at Gustav var uekte barn, men at foreldrene senere ble viede.

Ole var altså 57½ år da han blei far for første gang, og i 1909 fikk han sitt fjerde og siste barn, Carl Amandus.

Ole Prösch.
Ole Prösch.
Gudrun, Gustav og Erling 1908. Carl Amandus ble født 1909.
Gudrun, Gustav og Erling 1908. Carl Amandus ble født 1909.