Den vakre, håndskrevne boken «SLEKTEN PRØSCH I NORGE FRA CA ÅR 1700» av Rolf Prøsch kom ut i 1990. Rolf har ønsket en oppfølger til det arbeidet som han avsluttet i desember 1990.

Vårt arbeid har naturlig nok fått en annen form. Vi har lagt vekt på å beskrive personer i 6. og 7. generasjon, slektninger som er gått bort, men som mange av oss har minner om. I slektsoversikten som er videreført fra 1990 til dags dato, har vi måttet sette strek ved 10. generasjon. Nummer som er knyttet opp til personer, viser til Rolfs slektsoversikt. Første siffer viser generasjonen.

Det har vært viktig for oss å snakke med de eldste i slekten. Hos dem som er født på 1910- 1920- og 1930-tallet, lever ennå den muntlige overleveringen om tidligere generasjoner.

På 1700-tallet fremviste Trondheim by et rikt musikkliv som Prøschene tok del i. Det første kapitlet handler om det, og er skrevet på grunnlag av skriftlige kilder.

Kildene er samlet bak i boken, likeens litt statistikk. Slektsoversikt er plassert etter omtalen av personer i sjette generasjon og deres barn. Her har vi hatt god nytte av arbeidet til Rolf Prøsch, Kåre Møller og Tor Undheim. En stor takk til dem, og til alle som har bidratt.

Vi vil takke alle som har latt oss scanne private fotografier. Uten bildene ville boken blitt mye fattigere.

Forfatterens navn står med liten skrift til høyre over manuskriptet. Når forfatterens navn mangler, har vi bidratt.

Rælingen, desember 2007.

Gerhard Prøsch & Ragnhild Prøsch

Tufta hvor Ane Olsdatter Sund vokste opp. Bildet er utlånt fra RM.
Tufta hvor Ane Olsdatter Sund vokste opp. Bildet er utlånt fra Røros Museum.