Friedrich August Geeve var født i 1822 i Heide Holsten, død i 1876. Han kom til Trondhjem som boktrykker. Han giftet seg i 1850 med Karoline Leonarda Berg født 1826, død 1899.

De fikk 12 barn hvorav 5 vokste opp.

  • En sønn giftet og bosatte seg i Hamburg
  • En datter giftet og bosatte seg i Heide
  • En sønn Georg Thomas 1862 - 1932 vognfabr, giftet seg med Edvarda Solberg 1859 – 1947
  • En datter Augusta Fredrikke 1854 – 1914 giftet seg med Carelius Solberg 1847 – 1890
  • En datter Johanne Caroline 1858 – 1930 ble gift med Johan Oluf Prøsch 1854 – 1936