Halfdan Prösch.
Halfdan Prösch.

Da Halfdan ble født 23. juni 1877, var han det tredje av de åtte barna Gerhard Carl Prösch og hustru Catharine Marie fikk i sitt ekteskap. Familien bodde i Munkegade 9 i Trondhjem. «Vor Frue Kirkebog udviser at Halfdan af Forældre Handelsmand Gerhard Carl Prösch og Hustru Catharine Marie Bjerck Olsen, er født 23. Juni 1877, og døbt 26. August samme Aar.»

Halfdan fikk vokse opp i trygge og gode kår i Trondhjem, der faren drev et velrenommert firma, G. C. Prösch, etablert i 1876, med stor import av amerikansk flesk og smult, islandsk fårekjøtt, kaffe, havre og fyrstikker – faren ble således kjent som «Flæsk–Prösch».

Det er rimelig å tro at Halfdan tråkket sine læreår i farens firma i Trondhjem, men det går også frem av dokumenter at han som 20 år gammel reiste til Christiania, der han tok tjeneste i firmaet J. Schioldborg, Agentur og Commission. Etter 2½ år i Christiania står han med denne attesten i hendene:

«Herr Halfdan Prösch ist seit 2½ Jahre in meinem Dienst gewesen und hat während dieser Zeit alle bei einem Agenturgeschäft vorgefallen Arbeiten zu meiner grössten Zufriedenheit ausgeführt – und darf ich ihm daher ruhig empfehlen. Er arbeitet mit Lust und Eifer und besitzt ein gebildtetes, angenehmes und gewinnenes Wesen.
Christiania, 29 Aug. 1900 J. Schioldborg sign.»

Attesten er med hensikt skrevet på tysk. En attest fra Möller og Diesen, Finere Colonial-forretning – en gros - forklarer hvorfor:

«Christiania, 28.Mars 1900 - Herr Prösch, der er i besiddelse af de bedste forutsetninger for at kunne skabe sig en smuk fremtid, ledsager vi med de bedste ønsker paa hans forestaaende udenlandsreise. - Möller Diesen sign.» «Utlandet» må bety Tyskland – og tidspunktet må være høsten 1900. Språk og kontakter til kontinentet var viktig for datidens «young aspiring person» (yap). Så i 1901, 24 år gammel, etablerer han seg i Trondhjem: «Halfdan Prösch, Agentur.–Import og Export – Etableret 1901. Telegramadresse: «Halfdan», Telefon 1250.» Og motto: «DO IT NOW!»

Halfdan er blitt en ung mann, økonomisk godt situert, snill og hjelpsom mot vennene sine, vakker å se på. «Alle somrene på 1900-tallet pleide han å ta vennene med seg til Agdenes for å fiske laks», forteller Åsta Prøsch. Hennes mor vokste opp på Agdenes, og som tenåring kunne hun se hvordan alle damene kastet lange blikk etter den vakre mannen.

Halfdan på Rekrutskolen 1900.
Halfdan på Rekrutskolen 1900.

Halfdan må ha utviklet en lukrativ forretning da han den 15. november 1910 gifter seg med Caroline Marie Brissach With fra Molde. Det nygifte paret drar på bryllupsreise og bosetter seg i Dronningens gade nr. 11 i en stor leilighet i tredje etasje i den bygården som Halfdan er eier av.

Fra Trondhjem skriver Halfdans kusine, Olga Prösch, som er 16 år og bor hos Halfdans far, Gerhard Carl Prösch og hustru, brev til sin bror Richard Prösch:

«20. Nov. 1910. Ja, nu er Halfdan kommet hjem, og du kan tro han er lykkelig nu da han endelig er blevet gift. Du kan tro de har det flott der de skal bo, det er omtrent som du kommer inn i noget kongelig. Jeg skal hilse deg fra Reidar Aspaas, han var oppe og hengte opp nogle billeder. Sendte du noget telegram til Halfdan? Han har faat en masse, 250 stykker og mange presanger.»

Ja, Halfdan er nok lykkelig og forelsket, men har også en kjølig evne til økonomisk orden i privatlivet – det forteller «Gjensidig Testamente» om:

«Egtepakt inngått 1 .desember 1910 -- at hvis vi i vårt Egteskab ikke med hinanden skulde faa børn, --- og Fortegnelse over Møbler og andre Brugsgjenstande, medfølgende Egtepagt mellom Halfdan Prösch og Frøken Caroline Marie With.» Den var ferdig den 19. okt. 1910, i god tid før bryllupet, som fant sted den 15. nov. 1910. At Olga, 16 år, satte store øyne, og følte at hun var kommet inn i «noget kongelig», ja, det forstår vi når vi leser side opp og side ned i «Fortegnelsen», ufattelig lange lister, som rommer alt et borgerlig hjem kunne ønske seg. Alt er signert av frøken Kitty With og Halfdan selv, og «Overretssagfører» Diderik Daae er tilstede sammen med et annet vitne når Kitty og Halfdan undertegner listene –. De har «overværet Oprettelsen og Underskrifterne af nærværende Fortegnelse, som begge Parter ved fuld Sands og Samling efter langsom og tydelig Oplesning har erkjendt sig, og egenhendig underskrevet.» Denne prosedyren gjentar seg også etter at ekteskapet er inngått. Der er nye lister for årene 1913 – 1916 – 1917 og 1920.

Her er listen over bare noe av det som er «Tilkommen pr. 22. Mai 1917»:

Salonen: 1 Gulvtæppe Kr 496,-
  6 Fag Portierer 600,-
Spisestuen: 1 Sæt Glaser ca 300,-
  1 Sølv Kaffeservice 170,-
  div. Sølvtøy, sikkert 300,-
Soveværelset: forøget Lintøi 500,-
  1 Chiffoniere 150,-
Kjøkken 1 Frokostservice 275,-
Klædekammeret: 2 store Kufferter 260,-
  2 Haandkufferter 75,-
Guttens værelse: hvidlakered Vaskestol, Skab 85,-
Dagligstuen: Møblement af Mahogny 2500,-
  Kultegning, bilde 175,- 
  1 Mahogny ovnsskjærm 100,-
I Kjælder circa 300 Fl.Rødvin hjemtaget vaaren 1916.  

Og - «Tilkommen pr. 1’ste September 1920»:

1 Sølvbrett ca. Kr. 700,- 
div. nye Bøger 500,- 
6 Spiseskjeer i Sølv 150,- 
1 Sølv Cigarskrin 100,- 
1 Sølv Askebeger 30,- 

Her er det færre og mindre dyre innkjøp , er økonomien litt anstrengt? men likevel.

Dermed slutter «Fortegnelsen» til Halfdan og Kitty.

Halfdan og Kitty får sitt eneste barn, sønnen Gerhard Carl, født 30. september 1911. Da flytter «dadda» Oline fra Bjugn inn på «Pigeværelset». Kitty hadde det travelt med å treffe de fine fruene i Trondhjem på konditori, og overlater «Kalle-basken» til Oline. Ved en anledning får Oline beskjed om å bringe «Kallebasken» til konditoriet. Der får han treffe morens venninner og drikke varm sjokolade med krem. Under 1. verdenskrig 1914-1918 er Halfdan innkalt som «nøtralitetsværn». I april 1915 sender han kort til moren, som nå er enke. (Gerhard Carl Prösch døde 24. september 1914. Catharina Marie fortsatte å bo i Munkegade 9, i Trondhjem. Hun levde til 1934.) Fra «Nøytralitetsværnet» melder Halfdan at han har det bra, og «jeg sender dig dette Billede, tat av en af mine Soldater, hilsen din Halfdan.»

 

Halfdan nr. to fra venstre. 1915.
Halfdan nr. to fra venstre. 1915.

Halfdan var snill og raus, det var mange venner og ditto vennetjenester. Han lånte ut penger med gavmild hånd når andre hadde knapt, eller trengte penger for å starte egne prosjekter. Og selv om han så at en plan var usikker, kunne han ikke si nei til vennene. Pengene kom aldri tilbake. Verre var det at han, naivt nok, hadde undertegnet på kausjonspapirer for flere av vennene. Dessuten var 1. verdenskrig en turbulent tid, den bragte både jobbetid og nød til landet. Til eksempel steg skipsfraktene til uante høyder, og det måtte føre til at varer fra utlandet ble veldig kostbare å kjøpe inn. Vi må tro at dette skaffet Halfdan, som mange andre, store problemer. Økonomisk ble det uholdbart, også for ham. Raset måtte komme. Han gikk konkurs.

19. november 1920 kommer det et brev fra:

«D. Strand, Kommisjons-forretning, Kjøp og Salg av By- og Land- eiendommer, Trondhjem» til «Herr Halfdan Prösch hersteds. Pr. kommisjon bydes herved paa Deres gård nr. 11, Dronningens gate Kr. 158 000 hvorav kontant over pantegjelden som iflg. Deres opgaver er Kr. 111 800» o.s.v. Og: «Overtagelse 1. januar 1921. Budet gjøres paa betingelse av at hele 1. etage og 4 rum i kjælderen blir ledig og ryddiggjort til overtagelsen. Budet vedstår til kl. 6 i morgen eftermiddag. Ærbødigst D. Strand.»

Halfdan aksepterer og signerer 20.11.1920.

Selv var Halfdan fortvilet over situasjonen, fortvilet over at han ikke evnet å skaffe kone og barn det de trengte. Han var ufortjent, som mange andre med ham, havnet i et uføre han ikke kunne mestre. Han var ingen kjeltring, men en snill og god mann. Påkjenningene ble så store at han ble syk. Han falt inn i depresjoner og gjemte seg bort på Toten et års tid. Tidspunktet er litt uklart, men han mottar brev fra Trondhjem adressert til Herr Halfdan Prösch, Eina Stasjon, Gjøvikbanen, datert 30.11. 1923, fra assuranse-forretning J. N. Iversen, Trondhjem:

«Det gjør mig ondt at se av Deres brev i gaar at De ikke er rigtig frisk, men forhaabentlig vil vel et aars hviletid skaffe Dem Deres fulde arbeidskraft igjen.» og videre:
«Hvad Deres søns livspolise angår, saa skriver jeg i dag til SVEA om saken og anser det som en selvfølge at selskapet går med paa Deres forslag. –I hvertfall sørger jeg for at forsikringen holdes i fuld hævd til ut paa sommeren. –
Med bedste hilsen Deres J. N. Iversen.»

I Trondhjem endte det med at hustru Kitty tok deres eneste barn, Gerhard Carl, da 12 år, med og flyttet til Asker. Hun må ha vært en dyktig kvinne når det kom til stykket. I Asker startet hun en bokhandel i 1924 - annonse i «Budstikka» 15. okt. 1924:

«Asker Bok- og Papirhandel ved Asker st. Indehaver Kitty With Prösch. Nyetablert forretning, anbefales som fuldstændig assortert. Litteratur – Skolebøker – Skolemateriel – Protokoller – og Kontorrekvisita m.v. til konkurrerende priser.»

Og Halfdan fikk orden på livet sitt igjen. Han fant tilbake til den lille familien sin, i 1927 bodde han i Asker, ser vi av brev adressert til ham der. Og han klarte å etablere seg i Oslo. Da representerte han bl.a. et bensinfirma og en papirmølle. I 1927 bestiller Halfdan en vogn halmhylser til A/S Vinmonopolet og får svarbrev:

«Vi har takkende mottatt Deres ordre. Vognen blir fakturert og De bedes velvilligst underrette dette kontor når anvisning kan finde sted. Vi vil få lov å frembære vor bedste tak for behagelig forretnings-forbindelse og de mange ordre i den tid De har vært vor representant. Med høiagtelse Stange Halmindustri. sign.»

Stange Halmindustri skal nedlegges, et annet firma skal overta. Imidlertid, konklusjon må bli: Halfdan bor i Asker i 1927, han må ha vært i arbeid i Oslo flere år før 1927.

Familien flyttet inn i Arbiensgt. 9, i Oslo i april 1934. I husleieboken leser vi:

«I leiligheten er foruten Herr Halfdan Prösch og frue, hans søn og hushjælp. Leiligheten består av 4 værelser, kjøkken og pikeværelse, bad, WC, og nødvendig ytre rum. Fremleie forbudt.»

I Arbiensgt. 9 bodde de så lenge Halfdan levde. Halfdan var syk da han første gang traff sin kommende svigerdatter, Ingrid. Gerhard Carl presenterte henne for Halfdan, han syntes hun var en nydelig pike, han nikket glad og fornøyd til det unge paret, og trykket 5 kroner i hånden hennes, så de kunne gå ut og more seg.

Halfdan døde 60 år gammel den 21. februar 1938. Han ble gravlagt på Vestre Gravlund den 25. februar 1938.

Halfdans sønn, Gerhard Carl, 27 år gammel, giftet seg med Ingrid Hiorth den 30. mai 1938, og det unge paret bodde i Arbiensgt. sammen med Kitty det første året.

Gerhard Carl er en spennende historie for seg. Han er kjent som «bil-Prøsch» i Bærum, dit han flyttet til en 6 mål stor tomt, bygde seg hus og garasjer der han kunne gjemme bort alle de fine bilene sine for tyskerne. Etter krigen skulle han samle seg mange fine veteranbiler også. Han arbeidet som bil- og trafikkteknisk konsulent, var en flittig avisdebattant når det gjaldt trafikk-sikkerhet, - «farten dreper».

Han var jazz-entusiast til de grader at han var formann av begge de to jazz-forbundene som eksisterte i Norge på 1930-tallet. Selv spilte han saksofon.

Viden kjent er vel historien om folkevogna som han parkerte i Jacob Aals gate på Majorstuen, og som ble tauet inn av politiet, grunnet feilparkering. Gerhard Carl hadde ikke parkert feil, han nektet å betale boten, som bare ble større og større. Han så om bilen, feide snø av den, og ble god venn med vakta. På 3-årsdagen for borttauingen stilte han med bløtkake med 3 lys og spiste den sammen med vakta. Da var Aftenposten på plass med journalist og fotograf. Da Gerhard Carl døde i 1981, kom det en forsiktig telefon fra politimester Gjone: «Dersom de ville hente bilen i all stillhet, skulle alle bøter være glemt» forteller datteren Tove.

Gerhard Carl Prøsch, 1911–1981, ble gravlagt i samme grav som sine foreldre, på Vestre Gravlund i Oslo.

Til sine to barn, Tove og Halfdan, sa han at når han var død, skulle de ikke sørge ved graven, men gå i garasjen og tenke på ham.

Tre generasjoner Prösch foran lysthuset på Udsigten, Trondhjem, 1912. Gerhard Carl og Halfdan med Gerhard Carl, ett år.
Tre generasjoner Prösch foran lysthuset på Udsigten, Trondhjem, 1912. Gerhard Carl og Halfdan med Gerhard Carl, ett år.

Kilder: Gerhard Carls samleperm om sin far, Halfdan. Samtaler med Tove Prøsch og Halfdan Prøsch.