Carl Amandus Prøsch, født 10. sept. 1909, var fjerde og yngste barn av Ole Prøsch.

Han hadde handelsskole-utdanning og var ansatt som kontorsjef hos Rieber et Co. i Tromsø. Under et feriebesøk i Vesterålen i 1945 traff han Hanna Amanda Riise som hadde tatt utdanning som sykepleier og bodd i Oslo i mange år. De kjente hverandre fra ungdomstida, da hun også er fra Eidsfjord, men fra bygda Kjerringvik som ligger rett over fjorden fra Sildpollen.

De giftet seg 16.aug. 1947, men fikk ingen barn.

Carl fikk stilling som revisor i Tromsø kommune først på 60-tallet og jobbet der til han gikk av med pensjon. Han døde 12. aug. 1990. Hanna som er født 5. april 1912, lever fortsatt. Hun er rullestolbruker, men åndsfrisk og vi har kontakt med hverandre hver eneste uke.

Ingeborg og Carl Amandus. Biltur på 1950-tallet.
Ingeborg og Carl Amandus. Biltur på 1950-tallet.
Avisutklipp.
Avisutklipp.