Inga ble født på Røros 18. desember 1876, bare tre uker før moren, Ingeborg, døde. Hun var barn nr. 6 i søskenflokken. Inga ble adoptivdatter til prost Hansen på Ørland. Hun ble bare 6 år gammel og er gravlagt på Ørland kirkegård.