Anna Marie Aspaas ble født 4. oktober 1874 på Røros, og døde 25. januar 1964 i Bergen (av lungebetennelse).

Flyttet som liten pike etter foreldrenes tidlige død, til sin onkel og tante Stensaas, bosatt i Enafors, Storlien, Jamtland, Sverige.

Gift 1. september 1905 i Gildeskål, Nordland, med Birger Fredrik Ellingsen, født 30. juli 1872 på Inndyr i Gildeskål, - kaptein og skipsfører i Bergenske Damp-skipsselskap, død 9. desember 1929 i tjeneste om bord på båt i Nordsjøen.

Birger Fredrik Ellingsen, Ruth, Alice og Anna Marie. Bergen 1910.
Birger Fredrik Ellingsen, Ruth, Alice og Anna Marie. Bergen 1910.

De bosatte seg i Bergen sentrum hvor de kjøpte en 4–etasjes bygård i Strømgaten 28. De fikk to døtre: Elise (Alice) Marie Hansen, f. Ellingsen 21. oktober 1906 - d. 18. januar 1988. Gift 20. desember 1942 med Thorvald Hansen, bosatt på Bekkelaget i Oslo, - to sønner.

Ruth Valdis Ellingsen, født 28. november 1909 - død 25. november 2005 - ugift.

Anna Marie Ellingsen, min mormor, var husmor og administrerte/drev Strømgaten 28 til sin død. Hun hadde selv sin leilighet i 3. etasje, uten heis. Hun var et omsorgsfullt, snilt og driftig menneske. Flink med tall/regnskap, og mentalt og fysisk på topp helt til sin død. Strømgaten 28 var/er en gammel 4–etasjes bygård i Bergen sentrum. Hun leiet ut første, andre og fjerde etasje og bodde selv i 3. etasje. Eiendommen holdt hun alltid i meget god stand. Dermed ble også leietakerne boende i årevis. Huset var uten heis, men takket være god helse gikk hun disse trappene uten problemer helt til sin død vel 89 år gammel.

Hun var nesten hver dag ute på byen og handlet eller gjorde andre ærend, og hun gikk da ofte innom «Reimers konditori» i Telegrafbygningen for å spise lunch. Dit tok hun også alltid med oss fra Oslo når vi var på våre nokså hyppige besøk i byen. Selv om det kunne være helt fullt, slik det ofte var like før jul, skaffet de henne alltid et bord: «Selvfølgelig fru Ellingsen. Bare et øyeblikk.» var ordene hun ofte ble møtt med, og vips fikk hun et bord, gjerne et hjørnebord. Kombinasjonen: trofast gjest og alder gjorde nok sitt.

For øvrig gikk handleturene hennes ofte innom brygge-torget og kjøtt-basarene der hun hadde faste «leverandører» (handlere).

Anna Marie og Birger Ellingsen sitter. Ruth står bak faren og Alice sitter på dekk. Ca. midten av 20-tallet.
Anna Marie og Birger Ellingsen sitter. Ruth står bak faren og Alice sitter på dekk. Ca. midten av 20-tallet.

Ellers var hun opptatt av menighetsarbeidet i St. Jackobs menighet (kirken ligger like ved Strømgaten) og hjalp til med/ved basarer og andre arrangementer der.

Dyr var også noe hun likte. I mellomkrigstiden hadde hun to store schæfer-hunder og hun gikk stadig vekk tur i Nygårdsparken og lille Lungegårdsvann for å mate endene og svanene der.

En dag vi kom gående opp Strømgaten fra jernbanestasjonen for å besøke henne, hang hun halvveis ut av stuevinduet i 3. etasje. Med den ene hånden holdt hun fast i midtsprossen på vinduet, mens hun vasket vinduet utenpå (på den andre siden) med den andre hånden. Hun var da over 85 år. Hun var også en ivrig kortspiller.

Mormor var som nevnt også veldig snill, omtenksom og familiekjær. Vi var ofte invitert til Bergen, og da min bror og jeg mistet vår far tidlig, tok hun oss med på sommerferier til Geilo og morfars slektsgård på Inndyr i Gildeskål, sammen med mor og tante.

Brev fra Reidar Aspaas til Richard Prøsch.

Rennberg 16/6-08.
Kjære Richard!
Det er mere end stygt at jeg ikke har skrevet noget til dig i hele vinter; men jeg faar bruge det almindelige uttryk, du faar undskylde, jeg har ikke faat tid. Jo, det har jeg havt; men med lysten er det vel saa som saa med os alle. I 1908 har jeg alt været 2 ture hit til Sverige, for helsens skyld. Sandt at si, har jeg ikke været frisk siden jul. Først influensa i 6 uger og siden brysthinnebetændelse, med ikke frit for lit vand i lungene. Jeg er hos tante Elisabeth. Første gang var jeg her i 5 uger, men saa maatte jeg komme hjem igjen for at hjælpe til paa værkstedet, da en av folkene skulle reise paa exis. Dette var galt, for nu maatte jeg helst indover igjen, sa doktoren.
Paa toget hit reiste jeg sammen med tante, hun havde været i T.hjem for tændernes skyld; vi traf da frk. Amneus fra Røros. Hun fortalte om at det var konfirmation paa staen, søndag før pinse, og naar jeg tænker mig om, er vel du ogsaa konfirmant nu da.
Gratulerer dig som vaksin!
og om det kommer lit sent, ogsaa med 16 aarsdagen!
Jeg faar be dig undskylde du ikke faar nogen ting før vi treffes. Hvor længe jeg kommer til at være her i Rennberg, vet jeg ikke. Men sansynligvis, maa jeg hjem om 14 dage, for da slutter Sverre skolen og han har glæd sig saa til ferien, for at komme hit; vi kan ikke være 3 her, som «Lyftgjester» forstaar du, Agnes er her ogsaa, hun fik fri skolen da jeg reiste.
I den siste tid har onkel og jeg ombygget og innredet til sommerfjøs for smaafæ, en gammel røgstue, som har været benyttet til at tørke korn og røge spegekjøt i. Desuden har vi ryddet land og harvet og saad et stykke nyryddet fra i fjor. Til gjødsel er brukt 500 kg. kalksement. 3 dage er det nu siden vi slap ut buskapen, det gik noksaa bra. Hvorledes har dere gjort det ?
Jo, det er vist meget senere vinter her end paa Røros. I forgaars sneede det; saa om morgenen var skog og gjæle aldeles vite. bækkene var ogsaa steget voldsomt, minst 1 ½ fot i høide. Jeg forsøkte dog at fiske og fik fisk syv smaa.
I de tre uger, som var mellem tiden av lystringen, altsaa da jeg var hjemme, meldte jeg mig ind i T.hjems skytter- lag, som aktiv medlem. Jeg skjøt meget, for det var meningen jeg skulle delta i stevne, nu søndag som var, for jo yngre man er, desto gillere om man vant naturligvis. Men jeg laa imidlertid tilsengs og svettet 18 mil borte fra den herligheten.
Da jeg var her i Sverige forige tur, for 6 uger siden, laa sneen alentyk over det hele. Da saa jeg for første gang levendes ræv som var vild. Jeg stod netop udenfor Buret og saa nedover bakken: jeg blev storlig forbauset da det vistes spor efter ræv, og indvoldene av en kalv onkel og jeg havde slagtet for 3 timer siden var borte. Midt ned for mig stikker saa et hode op og jamen, mens jeg staar der, kommer ikke en svær ræv luskende midt imot mig opover til restene av indvoldene, saalag 8-9 meter borte og henter først 1 stykke og bær nedover til galen, og kommer saa igjen og henter et til og hopper først da over og forsvinn. lige fort, som ræven forsvinn ogsaa jeg bort i nabogaarden og faar laane bøsse og 2 patroner. Efter at ha ventet omtrent ½ time kommer en igjen; men længre borte. Endelig ser jeg mig istand til at trykke av; men den som bommer var jeg.
Jeg var saa skamfuld jeg gruede for at gaa tilbage med bøssen; men uvan som jeg var med avtrykket ( det va meget haart og tungt at trække av, da va det ikke saa greit lel.
Her er 3 smaa lam og 8 endnu mindre kyllinger jeg gjerne ville ha fotografert, net er de det er sikert. Forøvrigt er her 11 melkkjør,1 okse, 2 kalve, 11 sauer, 9 høns og en vakker hest, en ganske bra husstand.
Tante er frisk og har bra hjælp. I dag har de baket og igaar vasket klær og dagen derfør vasket fjøset.
Som du vel har lagt meke til, bruker jeg baade gammel og ny retskrivning baade penn og klør naar jeg skriver.
Du kan vel avse lidt tid til at skrive, om ikke meget saa dog lidt. Adresser til Trondhjem, saa forandrer dem adressen, hvis jeg er her. Vil du være snild hilse alle kjenninger. I hilses kjært fra Reidar. Hvorledes staar det til med onkel og tante- mange hilsninger ogsaa til dem.

Brev fra Reidar Aspaas til Richard Prøsch

Trondhjem 6 December 1910.
Kjære Richard!
Bare nogen faa linjer saavidt slægtskap fordrer; nu straks før Jul. Af sne har vi lite , av arbeid det motsatte og av fritid intet ! Noget særlig interessant faar jeg ikke frem undtagen det at takke for dit ( kanske rigtigst dine) breve, som tyder på du har hat held og at du har oplevet mangt og set mer. Jeg gratulerer dig med dine fremskrit og ønsker dig fortsat lykke; gjennom arbeide blir du maaske postmester; før jeg har lært andet end at kitte ind glasruter.
Sverre hjælper godt til med det samme, og Thorleif er alt kontorchef paa E.C. Dahl bryggeriers kontor; han har isæ saa mye malt- og bokøl at nederste vestknap allerede ikke gaar igjen.
Arne Prøsch har været været fyrbøter i ca. ½ aar nu ombord paa en secunda skute som bærer navn av s/s «Prima». Skal forresten paa 4de Englandstur imorgen. Aslaug er forresten brystsyg og reiste i forgaars til Reknæs, der jeg var for 3 aar siden.
Tante Elisabeth fra Sverige kom i gaar til Thjem fra en 8 dagers tur til Røros. Alt var bra deroppe. Besta sendte mig 2 digre hestpølser og endel vafler som desværre næsten er opspist.
I dag er her lit mer end almindelig rørelse i folk paa grund av kommunevalg. Endnu er her ingen skøiteis og vi som skal holde verdensmesterskapsløp her om 2 maaneder!
I høst erholdt jeg 4 skeer som premier i div. idrætsøvelser. Sommerferien holdt jeg i Horg ca. 4 mil fra byen hos nogle kjække sætertause; sammem med Petter Magelsen. Om søndagene er vi samlet paa vor egen skistue som heter «Lavold» og driver da mest med kortspilning i alfald lørdagskveldene!
Jeg bor nu et andet sted end ifjor; nemlig i Nyveien 8, ganske alene og det er trivelig om end lit braaksomt.
Nei nu er kl 11 og i morgen tidlig børjar spetaklet paa ny-.
Kjære hilsninger fra Reidar

Red.: «Besta» er Petronelle Sevatdal.