Anton var født på Røros 22. oktober 1871 som 3. sønn i barneflokken etter Ingeborg og Peter Andreas. «Onkel Anton» husker jeg fordi han var så uhyre beskjeden, temmelig ulik sine to brødre.

Mor var veldig glad når han kom på besøk til oss under krigen. Han ville aldri være til bry for noen, hvis han så at det var andre gjester hos oss, så forsvant han, i lang avstand fra huset i Fagerstrandveien 20.

Anton var ingeniør og oppholdt seg i Amerika fra 1905 til 1930. Ugift, bodde han hos sin bror Jens i Oslo – (i Frogner Terrasse) til han døde i 1941.

Da min kone Eva og jeg, som nygifte, dro til New York i 1955, hvor jeg hadde fått jobb som tegner i firmaet Sæverud–Elstad og Krüger, så hadde jeg med onkel Antons reduksjonsmålelineal med tommeinndeling.