Glassmester G. K. Aspaas kom som 15-åring til Trondhjem fra Røros, hvor han hadde bodd hos slektninger etter at foreldrene døde i 1877. Der begynte han som glassmester- og forgyller-lærling, tok svennebrevet og dro i 1889 på «svennevandring» til Frankrike og Tyskland. Det året fikk han statsstipend for opphold i utlandet for videre utdannelse, vesentlig i gull-liste-fabrikasjon.

I 1891 bodde han i Kristiania og arbeidet som forgyller hos Blomquist. Samme året giftet han seg med Bereth Sophie Sevatdal fra Sevatdalen på Røros. Bryllupet stod i Gamle Aker Kirke. Sommeren 1892 ble travel for Gerhard Karl – familien stod på flyttefot til Trondhjem, men Gerhard Karl skulle også «på exersis». Samtidig ventet Bereth Sophie deres første barn, så på flytteturen nordover tok hun inn hos sin eldre søster Olava, gift Prøsch, på Røros. Olava og Bereth fødte hver sin gutt i kammerset på Sundet med få dagers mellomrom, og da Gerhard Karl var ferdig med exersisen, fikk han møte sin førstefødte sønn, Reidar, på Sundet.

Gerhard Karl og Bereth Sophie med Sverre 2 år, Thorleif 1 år og Reidar 4 år. 1896.
Gerhard Karl og Bereth Sophie med Sverre 2 år, Thorleif 1 år og Reidar 4 år. 1896.

I februar 1893 startet han opp virksomhet i Trondhjem, og begynte med produksjon av rammelister. Hustruen, Bereth Sophie, døde i 1903, bare 36 år gammel, og de 5 barna måtte tidlig lære å stå på egne ben. Glassmesteren giftet seg for annen gang i 1905, og fikk 2 barn i ekteskapet med Amalie Eggen Eide.

Etter hvert utvidet han produktspekteret, og da sønnen Sverre overtok bedriften i 1932, omfattet den glassmesterarbeider, glass-sliperi, speil-belegg, fabrikk for bly- og messing-innfatning, innramming og salg av kunst. Gerhard Karl var en dyktig rammemaker, glassmester og forgyller. Han deltok på mange utstillinger, og hentet hjem mange medaljer for dyktig arbeid.

Adresseavisen av 11. august 1949 omtaler Gerhard Karl på følgende måte:

«En av byens eldste håndverksborgere, glassmester Gerh. K. Aspaas , døde i går, 82 år gammel.
Glassmester Aspaas var født på Røros, men kom for 67 år siden, - altså i 1882, da han var 15 år gammel, - i glassmester- og forgyllerlære i Trondheim. Han tok sitt svennebrev, arbeidet en stund i Oslo, og drog i 1889 på svennevandring til Frankrike og Tyskland. I 1891 fikk han statsstipendium til videre studieopphold i utlandet, kom tilbake til Trondheim i 1892, og etablerte i 1893 sin egen forretning. I 1932 overdrog han forretningen som han hadde opparbeidet til en av de ledende i faget, til sønnen Sverre Aspaas. To av hans andre sønner er selvstendige glassmestere i Kristiansand og Haugesund.
Gerh. K. Aspaas stiftet i 1902 Forgyller- og Glassmestrenes forening i Trondheim og var foreningens formann og styremedlem i 20 år. I 1920 deltok han i stiftelsen av Glassmestrenes Landsforbund, og var i flere år medlem av forbundsstyret. Han var ved sin død en av Trondhjems Haandværks- og Indutriforenings eldste medlemmer, og har gjennom årene hatt flere tillitsverv i foreningen.
Hans utrettelige virkelyst bragte ham i årenes løp i kontakt med mange interesser utenfor håndverket. Han var i yngre år en fremragende turner, og deltok som aktiv i en menneskealder. Han hadde en framskutt plass i Trondhjemstroppen i 1886, og var å finne blant 50-års veteranene ved landsturnstevnet i Halden i 1936. I nærmere 50 år var han aktiv skytter, med medlemskap i Trondhjems Skytterlag. Han var i en årrekke medlem av skytterlagets styre. Han var også et skattet medlem av frimurerlosjen St. Olav.
Aspaas hadde en jernhelse - det er neppe noen som før i det aller siste år har hørt ham klage over helsen. Siden han i vinter fikk en sykdom som gjorde det nødvendig med amputasjon av en fot, har han ikke vært å se utenfor hjemmet, men motet og humøret beholdt han til det siste. Med Gerh. K. Aspaas er en framsynt og overordentlig dyktig håndverker gått bort.»

Hans 3 sønner, Reidar, Sverre og Thorleif, ble alle glassmestere som faren – Reidar i Haugesund, Sverre i Trondheim og Thorleif i Kristiansand.