Gerhard Carl Jokumsen Möller.
Gerhard Carl Jokumsen Möller.

Han var den yngste av Gunhilds 4 barn, bare 10 måneder da hun døde. Trolig var det storesøster Ingeborg, som tok vare på ham, og dermed må vi tro at han fikk fortsette å bo på Stikkelåsvollen til han ble voksen nok til å klare seg selv.

Gerhard Carl utdannet seg til gullsmed, den læretiden måtte han sann-synligvis skaffe seg et annet sted enn på Røros, siden han ble den første til å starte en gullsmedforretning i Bergstaden. Trolig var læretiden i Trondhjem. Røros-boka forteller at forretningen lå i HuusNo. 80 i Kjerkgata, nå Kjerkgata 18, og det står at Gerhard Carl Möller leide lokalene mot gata, og det sies at han bodde i leiligheten over forretningen.

Han drev stort, mener Kåre Möller på Røros, ut i fra omfanget av annonsene som hele tiden var på plass i avisene på Røros. Han forble ugift, og døde i 1918, bare 42 år - det er mulig han også ble et offer for spanske-syken.

En som satte stor pris på Gerhard Carl, var Annas datter Gunhild – hun skriver om det i brev til sin brorsønn Olav i 1988:

«Jeg fikk altid velge mig ut en sølvring i butikken hos onkel Carl Möller da jeg i skoleferiene var på Røros hos tante Finborud.»