Peter Andreas Jokumsen Möller.
Peter Andreas Jokumsen Möller.

Peter var hendt og flink på mange vis. Han startet som malerlærling i ung alder på Røros, ble maler og kom til å drive en betydelig malerforretning der. Han giftet seg første gang i 1910 med Birgitte Tanem, de hadde ingen barn. Så giftet han seg på nytt i 1918 med Signe Marie Olsen fra Røros. Hun var 15 år yngre enn ham, sammen fikk de fem barn. De bodde i «Möller-huset», HuusNo. 229, rett ovenfor Malmplassen på Røros.

Peter Andreas døde på et pleiehjem i Ålen i september 1939. Signe Marie fortsatte å bo i «Möller-huset» helt til hun døde i november 1969. Der bodde hun sammen med sin ugifte sønn Peter. Han var sterkt knyttet til moren, og selv om han hadde bygget sitt eget hus i Konstknektveien, flyttet han ikke fra moren så lenge hun levde.

Peter Andreas og Signe Maries fem barn var: Jens 1918 – Marie og Peter tvillinger 1919 – Anna Solvor 1921 – og Godtfred 1930 (døde samme år). Slekten ble ført videre da Jens fikk en datter, Grete Möller, født på Røros i 1953. Videre fikk Marie, gift med Halvor Fiskvik fra Rendalen, en datter, Synnøve Fiskvik, født i 1941, og en sønn, Sverre Peter Fiskvik, født i 1948. I dag er det fem godt voksne oldebarn etter Peter Andreas og Signe Marie.

Peter (tvilling) var ugift og barnløs – og søsteren Anna Solvor har heller ingen barn i ekteskapet med Janne Kristoffer Tellebond på Røros.

Kilde: Synnøve Fiskvik Velta har fortalt om sin bestefar og hans etterkommere.